asfaltofferte Kerkedijk Castricum asfalt

Hemelwaterafvoer en erfafspoeling

Verontreinigd hemelwater, emissies van vee, voeropslag zonder de juiste verharding. Het zijn bronnen van vervuiling die niet meer passen binnen de huidige wet- en regelgeving. Door nu slimme maatregelen te treffen, voldoet de afvoer van jouw boerenerf zowel nu als straks aan de (milieu)regels. Zo voorkom je dat je later alsnog of nogmaals aanpassingen moet doen. Bovendien kom je in aanmerking voor overheidssubsidies wanneer je vooruitloopt op de regelgeving.

Kosteloos advies

Wij denken graag mee met over het verduurzamen van jouw boerenerf. Daarbij zoeken we altijd naar praktische oplossingen om terreinen snel en efficiënt in te richten. Benieuwd naar de mogelijkheden op jouw erf? Neem contact op voor een kosteloze en vrijblijvende knelpuntenanalyse van jouw boerenerf.