IMG_2512.JPG

Bestraten of asfalteren?

Klinkers of een andere verharding? Dat is vaak de keuze waar bedrijven voor staan. De voordelen van asfalt: onderhoudsarm, sterk, duurzaam, vloeistofdicht en een representatieve uitstraling. Eventuele reparaties zijn eenvoudig uit te voeren. Ook wordt asfalt bijzonder snel aangelegd. Op kleine en middelgrote terreinen zelfs binnen een dag. Het terrein is zo vrijwel direct klaar voor gebruik.

Straatwerk

Een klinkerverharding is aantrekkelijk door de geringe aanschafprijs. Maar door de beperkte draagkracht vormen klinkers niet de juiste oplossing voor elk terrein. Ook vergen ze regelmatig onderhoud met het bijbehorende prijskaartje. Bovendien verminderen eventuele verzakkingen en onkruid de representatieve uitstraling.