2. E-Coldstore Neede.jpg

Asfaltwerkzaamheden E-Coldstore in Neede

Ook dit bedrijfsterrein ligt er weer strak bij en kunnen de vrachten probleemloos geladen en gelost worden. Voor een van onze opdrachtgevers hebben we op het terrein van E-Coldstore in Neede verschillende asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.  

Asfaltreparatie

Op de laad- en losplaatsen (waarvan één verlaagd met taluds) zijn diverse asfaltreparties uitgevoerd en het gehele terrein is voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag van 4 cm. Aan de achterzijde van het complex is een braakliggend terrein ontgraven, waarna er een puinfundering en twee lagen asfalt zijn aangebracht. Verder zijn keerwanden geplaatst met een grondtalud, bestemd voor beplanting. Daarnaast zijn diverse schades en verzakkingen in de bestaande bestrating hersteld.

KonwéGreen

Veel vrachtverkeer op een terrein betekent veel “wringende krachten”. Daarom is hier gekozen voor een specifiek asfaltmengsel wat hier goed tegen bestand is. De asfaltdeklagen bestaan uit een KWS-eigen asfaltmengsel genaamd KonwéGreen.