Foto asfalteren Rasol 1.jpg

Bedrijfsterrein geschikt gemaakt voor autobedrijf Pars Rasol

Autobedrijf Pars Rasol heeft zijn intrek genomen in een bestaand pand aan de Handelskade in Den Helder. Om de buitenruimte geschikt te maken voor de activiteiten van het autobedrijf moest deze flink opgeknapt worden. Het terrein bestond uit verschillende soorten verharding, maar deze was overal verzakt waardoor er veel water bleef staan.

De oplossing

In overleg met autobedrijf Rasol is het terrein ingemeten en zijn er meerdere kolken geplaatst en is er een goot voor de ingang van het autobedrijf aangebracht.
Daarnaast is de bestaande verharding van stenen, oude betonplaten en asfalt verwijderd, waarna er een puinfundering is aangebracht met daarop een onderlaag van 8cm asfalt.

Hier overheen is een uitvullaag aangebracht om voldoende afschot te creëren.

Nadat de uitvullaag was gekleefd kon de 4cm deklaag worden aangebracht.

Met dit nieuwe terrein kan autobedrijf Pars Rasol weer jaren voort.