aangebracht asfalt.jpg

Van Duinkerkenpark

Het werk bestond voornamelijk uit het aanbrengen van ca. 4000 m2 asfaltpaden.

Enkele gegevens van het asfalt werk.

De complexiteit zat hem voornamelijk in de variabele breedtes en bereikbaarheid van het materieel.

De aangebrachte asfaltpaden hebben een breedte van 1 tot 3 meter, hierop is een penetratie asfalt verwerkt. Dit asfaltmengsel is zeer flexibel en waterdoorlatend waardoor er geen plasvorming zal ontstaan.

Er is ca. 500 m2 geel asfalt aangebracht. Deze asfalt werd door onze eigen asfaltinstallatie geproduceerd.

De asfalt werkzaamheden zijn door twee eigen asfaltspreidmachines uitgevoerd. Deze hebben de asfalt met variabele breedtes op de kwalitatief beste wijze hebben aangebracht.

De aanvoer van de asfalt naar de machines is verzorgt door een kleine laadschop.

 

De opdrachtgever is zeer tevreden over de wijze waarop het park een nieuw aanzien heeft gekregen.